Οργανισμοί Μουσεία Εκθέσεις

Οργανισμοί Μουσεία Εκθέσεις

184565 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

100 χρόνια Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Βιβλίο:

185300 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

7 χρόνια RCA

Βιβλίο:

50263 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Smartart in Greece II

Τιμή πώλησης:29,90 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:29,90 €
Εκπτωση16,10 €

Βιβλίο:

84716 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Διεθνείς οργανισμοί

Τιμή πώλησης:14,54 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:14,54 €
Εκπτωση7,83 €

Βιβλίο:

84903 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Διεθνείς οργανισμοί

Τιμή πώλησης:18,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:18,00 €
Εκπτωση9,69 €

Βιβλίο:

84704 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Διεθνείς οργανισμοί

Τιμή πώλησης:7,27 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:7,27 €
Εκπτωση3,92 €

Βιβλίο:

164837 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ICAO

Τιμή πώλησης:9,28 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:9,28 €
Εκπτωση4,99 €

Βιβλίο:

173910 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Η ιστορία της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Τιμή πώλησης:6,50 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:6,50 €
Εκπτωση3,50 €

Βιβλίο:

80814 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Ο ΟΗΕ στο κατώφλι της μεταψυχροπολεμικής εποχής

Τιμή πώλησης:14,54 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:14,54 €
Εκπτωση7,83 €

Βιβλίο:

Σελίδα 1 από 2

Copyright © 2013 Vivliopazaro. All Rights Reserved. Designed & Hosted by
mrit.gr