Περιοδικές εκδόσεις

Περιοδικές εκδόσεις

152428 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

"Αμφί" και απελευθέρωση

Τιμή πώλησης:13,65 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:13,65 €
Εκπτωση7,35 €

Βιβλίο:

144793 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Άγγελος Σικελιανός Eva Palmer - Σικελιανού Δελφικές γιορτές

Τιμή πώλησης:44,99 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:44,99 €
Εκπτωση24,23 €

Βιβλίο:

35815 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Άγνωστα χρονικά του αντιστασιακού περιοδικού "Καλλιτεχνικά Νέα"

Τιμή πώλησης:2,08 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:2,08 €
Εκπτωση1,12 €

Βιβλίο:

294 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Αντιπληροφόρηση

Τιμή πώλησης:27,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:27,52 €

Βιβλίο:

295 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Αντιπληροφόρηση

Τιμή πώλησης:27,52 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:27,52 €

Βιβλίο:

297 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Αντιπληροφόρηση

Τιμή πώλησης:23,44 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:23,44 €

Βιβλίο:

154940 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Δημοκρατικός στρατός

Τιμή πώλησης:13,25 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:13,25 €
Εκπτωση7,14 €

Βιβλίο:

154941 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Δημοκρατικός στρατός

Τιμή πώλησης:13,25 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:13,25 €
Εκπτωση7,14 €

Βιβλίο:

29204 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Εισαγωγικό φυλλάδιο

Τιμή πώλησης:9,26 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:9,26 €
Εκπτωση4,99 €

Βιβλίο:

Σελίδα 1 από 7

Copyright © 2013 Vivliopazaro. All Rights Reserved. Designed & Hosted by
mrit.gr