Συλλεκτικά Βιβλία

Συλλεκτικά Βιβλία

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Αι περί δικαίου και πολιτείας θεωρίαι : Κατά την ιστορικήν και φιλοσοφικήν αυτών πρόοδον και ανάπτυξ

Τιμή πώλησης:140,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:140,00 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Ανάλεκτα (4 τόμοι)

Τιμή πώλησης:120,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:120,00 €

Βιβλίο:

190193 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Ανασταση νεκρών και άλλα διηγήματα

Τιμή πώλησης:20,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:20,00 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Ανθολογία αρχαίων Ελληνων Λυρικών

Τιμή πώλησης:45,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:45,00 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Ασκητική

Τιμή πώλησης:30,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:30,00 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Βιογραφία ΚΚανάρη

Τιμή πώλησης:25,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:25,00 €

Βιβλίο:

190185 Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Βυζαντιναί μελέται τοπογραφικαί και ιστορικαί

Μετά πλείστων εικόνων

Τιμή πώλησης:150,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:150,00 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Γαλλοι ποιητές 1800 - 1921

Τιμή πώλησης:36,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:36,00 €

Βιβλίο:

Μεσος όρος αξιολόγησης πελάτη:

Δοκίμιον εκκλησιαστικής ιστορίας

Χαριν των περι την θεολογίαν...

Τιμή πώλησης:75,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ:75,00 €

Βιβλίο:

Σελίδα 1 από 5

Copyright © 2013 Vivliopazaro. All Rights Reserved. Designed & Hosted by
mrit.gr